EKL:n Utajärven yhdistys

 

Utajärven Eläkkeensaajat ry on perustettu 1970 ja se on Utajärven ensimmäinen eläkeläisyhdistys.

Tämänhetkinen jäsenmäärä on vajaat 300. Toimintamme muodostuu kerho- ja harrastetoiminnoista, liikunnasta, retkeilystä ja talkootoiminnasta. Teemme paljon yhteistyötä mm. Utajärven kunnan, seurakunnan, kylien ja toisten yhdistysten kanssa.

 

EKL

Eläkkeensaajien Keskusliitto on jäsenyhdistystensä valtakunnallinen keskusjärjestö.

MIKÄ ON EKL?
– Eläkkeensaajien aktiivinen edunvalvoja
– Perustettu 1962, takana jo yli 50 vuotta aktiivista toimintaa
– n. 80 400 jäsentä 322 yhdistyksessä

Järjestörakenne

Eläkkeensaajien Keskusliittoon kuuluu 332 yhdistystä, joista valtaosa toimii yhden kunnan tai kunnanosan alueella. Lisäksi liitolla on lukuisia ammattialakohtaisia yhdistyksiä, joiden jäseniä yhdistää sama ammattiala tai työpaikka. Tällaisia yhdistyksiä on mm. hotelli- ja ravintola-alalla, valtion työntekijöillä, metallityöntekijöillä ja kirjatyöntekijöillä.

Alueellisella tasolla toimii 15 piirijärjestöä, joihin paikallisyhdistykset kuuluvat. Näistä piirijärjestöistä 14 on suomenkielisiä, joiden toiminta-alueena on vaalipiiri. Yksi piirijärjestöistä on koko maan kattava ruotsinkielinen piiri (PCF:s Svenska Distrikt).

Hallinto

Liiton ylin päättävä elin on liittokokous, joka kokoontuu joka kolmas vuosi. Yhdistykset lähettävät sinne edustajan jäsenmääriensä suhteessa.

Liittokokousten välisenä aikana valtuusto käyttää ylintä päätäntävaltaa. Valtuustoon kuuluu liittokokouksen valitsemina puheenjohtaja ja 32 jäsentä, joiden joukosta liittokokous valitsee kaksi varapuheenjohtajaa. Valtuuston puheenjohtajana 2017 - 2021 toimii Arja Ojala.

Liiton hallituksen muodostavat puheenjohtaja ja 15 jäsentä. Liiton puheenjohtajana toimii 2017 - 2021 Simo Paassilta.

Seniorilomat

Eläkkeensaajien Keskusliitto omistaa Seniorilomat Oy:n, joka ylläpitää toimintaa EKL:n Virroilla sijaitsevan Rajaniemen  lomakodissa sekä Helsingissä Käpylän Työväentalossa.

Matkanjärjestäjä

Matktoimisto YKKÖSMATKAT