Edunvalvonta

Edunvalvonta-asiat ajantasaisesti löydät EKL:n Edunvalvonta sivulta >>>
Siellä on koottuna kattavasti eläkkeensaajille ajankohtaista asiaa.

Katso myös Edunvalvontaan ja eläkkeensaajien asioihin liittyvät Tiedotteet >>>
 

Yhdistyksen tarkoituksena on toimia jäsentensä edunvalvojana sosiaalisen ja taloudellisen oikeudenmukaisuuden saavuttamiseksi. 

Yhdistyksellä on edustaja vanhus- ja vammaisneuvostossa. Yhdessä voimme vaikuttaa alueemme päätöksiin.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys tekee aloitteita ja esityksiä poliittisille ja kunnallisille päättäjille sekä viranomaisille eläke-, sosiaali- ja kulttuuripolitiikkaan liittyvissä asioissa ja pitää yhteyksiä paikallisiin eläkeläisjärjestöihin sekä niiden yhteistyöelimiin.