Eläkettä saavan hoitotuki

Eläkettä saavan hoitotuen tarkoitus on tukea pitkäaikaisesti sairaan tai vammaisen eläkkeensaajan jokapäiväistä elämää, toimintakyvyn ylläpitämistä, kuntoutusta ja hoitoa.

Eläkettä saavan hoitotukeen voi olla oikeus 16 vuotta täyttäneelle henkilöllä, joka asuu Suomessa ja  saa joko Suomesta tai ulkomailta

  • vanhuuseläkettä tai varhennettua vanhuuseläkettä kansaneläkkeenä tai työeläkkeenä
  • työkyvyttömyyseläkettä tai kuntoutustukea
  • leskeneläkettä ja on yli 65-vuotias
  • täyteen työkyvyttömyyteen perustuvaa lakisääteisen tapaturmavakuutuksen, liikennevakuutuksen, sotilasvammalain tai sotilastapaturmalain mukaista jatkuvaa eläkettä tai korvausta
  • tai ulkomailta vastaavia etuuksia.


Pääset Kelan sivulle tästä