Toiminta

Utajärven Eläkkeensaajat ry on Eläkkeensaajien Keskusliitto EKL ry:n jäsen.

Yhdistyksen tarkoituksena on toimia jäsentensä edunvalvojana sosiaalisen ja taloudellisen oikeudenmukaisuuden saavuttamiseksi, tarjota jäsenilleen mahdollisuuksia sosiaaliseen kanssakäymiseen, järjestää kulttuuri- harraste- ja muuta virkistystoimintaa, edistää jäsentensä fyysistä ja henkistä toimintakykyä sekä tehdä toimintaansa tunnetuksi eläkkeelle siirtyvien ja jo eläkkeellä olevien keskuudessa.
 

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys

  • tekee aloitteita ja esityksiä poliittisille ja kunnallisille päättäjille sekä viranomaisille eläke-, sosiaali- ja kulttuuripolitiikkaan liittyvissä asioissa ja pitää yhteyksiä paikallisiin eläkeläisjärjestöihin sekä niiden yhteistyöelimiin
  • järjestää kokouksia, ohjelmallisia tilaisuuksia, juhlia, vierailuja, retkiä, matkoja ja muita virkistystilaisuuksia
  • järjestää opintokerhotoimintaa sekä alustus- ja luentotilaisuuksia
  • harjoittaa vapaaehtoista ystäväpalvelutoimintaa
  • ylläpitää ja siirtää nuoremmille sukupolville kansallista kulttuuriperinnettä harraste- ja kulttuuritoiminnan avulla
  • toimii eläkkeensaajien yhteiskunnallisen arvostuksen kohottamiseksi
  • suorittaa jatkuvaa jäsenhankintaa ja tekee toimintaansa tunnetuksi tiedotus- ja julkaisutoiminnan muodoin sekä
  • hoitaa muut näiden sääntöjen ja yhdistyslain määräämät tehtävät.

 

Toiminnasta, kerhoista ja kokouksista ilmoitetaan paikallislehti Tervareitissä. Seuraavan viikon tapahtumat löytyvät aina edeltänä perjantaina Seuratoiminta -palstalta.

Löydät kerhot myös Utajärven kunnan harrastusten viikkokalenterista.